U drzwi Twoich

U drzwi Twoich stoję Panie,

— Czekam na Twe zmiłowanie.

Który pod postacią chleba,

— Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

W tym najświętszym Sakramencie

— Z nieba stawa tu w momencie.

W téj Hostyi jest Bóg żywy,

Choć zakryty lecz prawdziwy.

Jak wielki cud Bóg uczynił,

— Że chleb w ciało swe przemienił.

A nam pożywać zostawił:

— Chcąc, aby nas przez to zbawił.

Święty, mocny, nieśmiertleny,

W Majestacie swym niezmierny.

Aniołowie się lękają,

— Gdy na Jego twarz patrzają.

Wszyscy niebiescy duchowie

— Lękają się i królowie.

Niebo, ziemia ani morze

— Pojąć, co jest Bóg, nie może.

Żaden z wojska anielskiego,

— Nie dostąpi nigdy tego,

Czego człowiek dostępuje,

— Ciało i Krew gdy przyjmuje.

Jam nie godzien, Panie, tego,

— Abyś wszedł do serca mego.

Rzeknij tylko słowo Twoje,

— A tém zbawisz duszę moję.

Kłaniam się Tobie samemu,

— Bądź miłościw mnie grzesznemu!

Niechaj żyję z Tobą Panem,

— Aż na wieki wieków.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików