Na Boże narodzenie

Na Boże narodzenie,

Aniołów ucieszenie,

Gdy z weselem śpiewają,

Bogu cześć, chwałę dają.

Panna Syna powiła,

Chrystusa porodziła,

Panną będąc jak była.


Pasterzom to wesele,

Przyniósł Anioł, że w ciele

Bóg się ludziom narodził,

Z grzechu ich oswobodził.

Panna Syna powiła,

Chrystusa porodziła,

Panną będąc jak była.


Trzej królowie przybyli,

Darami go uczcili,

Jako Pana swojego,

Zbawcę rodu ludzkiego.

Panna Syna powiła,

Chrystusa porodziła,

Panną będąc jak była.


Gwiazda się pojawiła,

Co Królów prowadziła,

Prowadząc im świeciła,

Gdzie Panna z Synem była.

Panna Syna powiła,

Chrystusa porodziła,

Panną będąc jak była.


Z Bożego narodzenia,

Wznawiajmy dziękczynienia,

Nieustannie śpiewając,

Bogu cześć, chwałę dając,

Panna Syna powiła,

Chrystusa porodziła,

Panną będąc jak była.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików