Narodzenie Chrystusowe

Narodzenie Chrystusowe,

Dopełniło żądania

Patryarchów, których owe

Były częste wołania:

Spuśćcie nieba Zbawiciela,

Dla prośb częstych Izraela,

Ześlijcie sprawiedliwego,

Urodź ziemio Zbawcę swego.


Przyszedł poczęty w żywocie

Panny niepokalanej,

W ubogiej ciała prostocie

Od świata nieuznanej,

Ani w własności przyjęty,

Chociaż Bóg nad świętych święty:

Któż się nie zdziwi ze łzami,

Widząc Boga z bydlętami.


Pająki snują obicie,

Ze słomy dywan drogi,

Z chust podłych zimne okrycie,

Zamiast puchów barłogi,

Miasto wonnego kadzidła,

Duszące wyziewy bydła;

Takie wygody gościowi,

Czyni świat Stworzycielowi.


Oślica do Balaama

Przemówiła cudownie,

Dawida i Abrahama

Plemię się rodzi równie;

Nie dziw tedy że wół osioł,

Stwórcę za sobą uprosił,

Aby mu w stajni służyli,

Kiedy ludzie odmówili.


Królewski ród zubożały

Pałacu nie znajduje,

W stajni kąt i żłobek mały

Za pokoje szanuje:

Znać Bóg dumą świata gardzi,

Kiedy podłość obrał bardziej,

W której służą pastuszkowie,

Nucą Panu Aniołowie:


Chwała bądź na wysokości

Bogu, ludziom na ziemi

Pokój żyjącym w skromności,

Których czyni świętemi

Chrystusowe narodzenie,

Przynoszące im zbawienie,

Podług żądania Proroków,

Gdy Bóg spuszczony z obłoków.


Niebieskie muzyki brzmijcie

Bogu wraz człowiekowi,

Wszyscy go mile przyjmijcie,

Dajcie pokłon Królowi:

Anielskie chóry śpiewajcie,

Pastuszkowie się zbiegajcie,

Uznajcie Majestat w Bóstwie,

Chociaż dziecina w ubóstwie.


Słodkie Aniołów śpiewania

Weselcie kwilącego,

Pasterze znoście odziania

Aby zagrzać drżącego:

Wpatrując się myślą w dziecię,

Nieco inszego powiecie,

Tylko godzien użalenia,

W przykrościach rozweselenia.


Ten Pan choć w maleńkiem ciele,

Serca myśli przenika;

Kto mu czyni mało wiele,

W swej pamięci zamyka:

Nie zaniedba dać nadgrody,

Czyniącym co dla wygody

Miłosierdzia żądających,

W nędzy tak, jak Pan płaczących.


Jego słowa wezmą skutek:

Najmniejszym co czynicie,

Jeść, pić dając, ciesząc smutek,

Nagim niosąc okrycie,

To jakbyście mnie samemu

Dali, dając ubogiemu;

Za co weźmiecie po zgonie,

Miejsce w Abrahama łonie.


Przeto miejmy przedsiewzięcie

Od Pana narodzenia,

Żywot nasz prowadzić święcie

Przez dobrych spraw czynienia:

By była radość dzieciny,

Z uczynków naszych przyczyny,

Który z nieba zstąpił na to,

By nam był wieczną zapłatą.


Na wiek wieków niechaj będzie

Chwała Bogu naszemu,

I teraz niech słynie wszędzie

Nowo narodzonemu,

Który się nam w ciele zjawił,

Ażeby nas wszystkich zbawił:

Niech mu oraz będą dzięki,

Przez radosne głosów dzwięki.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików