Nużeśmy Chrześcijanie

Nużeśmy Chrześcijanie,

serdecznie się radujmy dnia dzisiejszego,

Że się raczył narodzić

z czystości Panieńskiej Syn Boga żywego:

Aby szatańską moc,

I jego wszystką złość wiecznie zagubił;

A nas chrześcijany

Za swe własne syny sobie poślubił.


O temci oni święci,

Ojcowie i Prorocy, Opowiadali:

Że niebieskie obłoki,

Zbawcę na świat szeroki, Wypuścić miały.

Aarona różdżka,

Aarona różdżka, Zakwitnąć miała;

Co Córka Syońska,

Co Córka Syońska, Już doczekała.


Anieli którzy w niebie,

Bogu w ludzkiej osobie, Chwałę dawali;

Na powietrzu będący,

Społem się radujący, Głosem wołałi:

Ludzkiemu plemieniu,

Na tem uniżeniu, Pokój serdeczny;

Na wysokiem niebie,

Bądź cześć, chwała tobie, Boże wszechmocny.


Królowie z Saby, z Tarsu,

Tegoto prawie czasu, Wnet przyjechali;

Znakiem gwiazdy niebieskiej,

Na miejsce z sprawy pańskiej, Drogę wiedzieli;

Dary jemu dali,

I przed nim klękali, Z radością wielką;

Z jego narodzenia,

Pełni podziwienia, Z pociechą wszelką.


Narodził się w Betleem,

Miasteczku Dawidowem, W ubogim domie;

W pieluszki uwiniony,

W jasłeczkach położony, Leży na słomie.

Wół i osieł niemy,

Z posługami swemi , Wdzięczni mu byli;

Znając Pana swego,

Nam narodzonego, Przed nim klękali.


Pasterze krajów onych,

Pilnie strzegąc trzód swoich, Weseli byli;

I że narodzonego,

Od wojska Anielskiego, Być usłyszeli:

Do Betleem wszyscy,

Panu swemu ku czci , Wnet się udali;

Tam w jasłkach nagiego,

I rodzice jego, Przy nim naleźli.


Z tego się my radujmy,

I wdzięcznie przywitajmy, Pana naszego;

Że się raczył narodzić,

Chciejmyż jemu wdzięczni być, Z serca prawego;

Jemu dziś śpiewajmy,

Jemu chwałę dajmy, Mówiąc bez miary:

Tobie chwała Panie,

Tobie dziękczynienie, Za twoje dary.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików