O błogosławiony żłobie

O błogosławiony żłobie!

Jak wielki skarb mieścisz w sobie:

Rozum ludzki i świat cały,

By go pojął jest za mały.


Co jest najdroższego w niebie,

Posiadasz to wpośród siebie:

Więcej nad to, bo cud wielki,

Przechodzący rozum wszelki.


Dwie natury nieskończenie,

Różne w bycie, różne w cenie,

W jednej złączone osobie,

Dziś są umieszczone w tobie.


Wstrzymaj rozumie twe zdanie,

Boś kropelką w oceanie:

Wiara tu tylko prawdziwa,

Sama uczy, przekonywa.


Ten co w nędznym żłobie leży,

Bez posłania, bez odzieży,

On o wszystkiem pieczą miewa,

On świat cały przyodziewa.


Z głodu w naturze człowieka,

Łaknie panieńskiego mleka:

Lecz on co tylko ma życie,

Z darów swych żywi obficie.


O jak dziwne, niepojęte!

O jak wielkie, o jak święte !

Dzieła twoje mocny Boźe,

Któż je godnie pojąć może.


Zstąpcie do nas Aniołowie,

I wszyscy nicbios duchowie,

Pospieszcie na powitanie,

Boga waszego w tym stanie.


Połączcie się z ziemianami,

Bo tu Bóg jest między nami:

Połączcie przymierzem stałem,

Bo się słowo stało ciałem.


Już się ta ściana zwaliła,

Która nas od was dzieliła:

Bóg się z ludem swoim złączył,

Aby nas z wami połączył.


Jezu drogi! Boże z nami!

Witamy cię z Aniołami,

Który w maleńkiem dzieciątku,

Bogiem jesteś bez początku.


Niech ci za to będzie chwała,

W nieskończone wieki trwała,

Który przez swe narodzenie,

Przynosisz wszystkim zbawienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików