Raduj się ziemio

Raduj się ziemio! gość z nieba przychodzi,

Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi:

Synów Adama z czartowskiej niewoli,

Wyrwie, wyzwoli.


Raduj się ziemio! śpiewaj z Aniołami,

Wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami:

Już nie podnóżkiem jesteś najwyższego,

Lecz tronem jego.


Raduj się ziemio! masz pokój żądany,

Bóg ci przebaczył, dotąd zagniewany:

Połącz się z niebem boś już dzisiaj święta,

Niegdyś przeklęta.


Raduj się ziemio! oto światło wschodzi,

Które każdego co na świat przychodzi,

Blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy,

Ciemność i błędy.


Raduj się ziemio! Prorok wielki idzie,

Co będzie gromił żyjących w bezwstydzie:

On wskaże drogę pewną do zbawienia,

Zniszczy zgorszenia.


Raduj się ziemio! idzie prawodawca,

Nowego prawa i zakonu dawca:

Dawne ustawy na zawsze poznosi,

Nowe ogłosi.


Raduj się ziemio z wielkiego kapłana!

Na odpuszczanie grzechów moc mu dana:

Ten skoro nową ofiarę odprawi,

Cały świat zbawi.


Raduj się ziemio! masz króla u siebie,

Pana co włada na ziemi i niebie:

Królestwo jego końca mieć nie będzie,

Gdy tron posiędzie.


Raduj się ziemio! bo to Bóg tym Panem,

Bóg Prawodawcą, Prorokiem, Kapłanem:

On to w naturze człowieka się rodzi,

Na świat przychodzi.


Raduj się ziemio! witaj tego Pana,

I ludy wszystkie zegnijcie kolana:

On wam przynosi przez swe Narodzenie

Wieczne zbawienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików