Witajże Dzieciątko z Panny narodzone

Witajże Dzieciątko z Panny narodzone!

W jasełkach na mrozie nago położone:

Witaj Królu nieba, Królu nieskończony,

Witaj i Monarcho nieprzezwyciężony.


Chwalcie go dziś wszyscy niebiescy duchowie,

Sławcie pod niebiosa cni Serafinowie :

Bo Jezus maleńki, Jezus ukochany,

Z nieba na świat ludziom zstąpił pożądany.


Chwalcie go dziś wszyscy powietrzni ptaszkowie,

Chwalcie czołgający ziemni robaczkowie,

Chwalcie dzieciąteczko Jezusa małego,

Dziś z przeczystej Panny nam narodzonego.


Chwalcie go wraz wszystkie po lasach zwierzęta,

Chwalcie i domowe pracowne bydlęta:

Bo Król i Monarcha, Pan nieba i ziemię,

Tak bardzo ukochał nędzne ludzkie plemię.


Ten który wysoko siedział na swym tronie,

I który na Boga Ojca bawił łonie,

Któremu się wszyscy Anieli kłaniali,

Któremu cześ, chwałę w każdy czas dawali:


Teraz o! jak w podłym Jezus leży żłobie,

W stajni między bydłem w tak lichej osobie;

Pójdźże tedy duszo do ukochanego,

Jak stworzenie jego do stwórcy swojego.


A gdzież go mam szukać? nędzna, utrapiona!

I kędyż go znajdę? zewsząd opuszczona!

Pójdę do Betleem, przebiegnę miasteczko,

Azaż tam Jezusa znajdę dzieciąteczko.


Powiedzźe ktokolwiek wiesz o moim Bogu?

Oto leży w stajni na trosze barłogu.

Ach mój Jezu wdzięczny, serdeczne kochanie!

Ochłodo niebieska, duszy mej wzdychanie!


A cóż to ja widzę!.. widzę Pana mego,

Na trosze barłogu w stajni złożonego:

Od zimna srogiego podsiniały oczy,

Łza łzę popycbając hojny strumień toczy.


A cóż ci to po tem Jezu najśliczniejszy,

Że tak wiele cierpisz Jezu najwdzięczniejszy?

Dla mnie to wiem pewnie, dla mej grzesznej duszy,

A przecie me serce na to się nie wzruszy.


Pójdę tedy prędko, pójdę bez odwłoki

Do ciebie mój Jezu, uczyń z tej opoki

Serce moje miękkie, niech się w oceanie

Łez twoich zanurzy, najłaskawszy Panie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików