Witam cię witam Jezu

Witam cię witam Jezu me kochanie,

Który się dzisiaj rodzisz w nędznym stanie,

Dla zbawienia niewdzięcznego

Człowieka i sługi swego.


Witam cię witam o Boże wcielony,

Z Panny przeczystej cudownie zrodzony,

Który mieszkasz z aniołami,

A tu między bydlęlami.


Witam cię witam o Panie nad pany,

Królu nad królmi, z nieba dziś zesłany:

Tam ci trony usługnją,

Tu cię ludzie nie przyjmlą.


Witam cię witam co królestwa dajesz,

Sam teraz w stajni bydlęcej zostajesz:

Ptastwo piórami odziewasz,

A sam od zimna omdlewasz.


Witam cię witam o Stwórco wszechmocny,

Tyś Pan zastępów, tyś jest hetman mocny:

Mając zwalczyć czarta złego,

Przybrałeś postać słabego.


Witam cię witam Panie szczodrobliwy,

Który bogacisz ten świat złota chciwy :

A sam leżysz tak ubogi,

Na sianeczku Jezu drogi.


Witam cię witam o przedwieczne słowo,

Który obdarzasz niemowlęta mową:

Sam zaś nie mówisz słoami,

Tylko płaczem, tylko łzami.


Witam cię witam przedwieczna mądrości,

Któraś z zbytecznej ku ludziom miłości,

Mądrość swoją zataiła,

I rozum Boski zakryła.


Witam cię witam Panie nieba, ziemi,

Któryś się zjawił pomiędzy swojemi,

A swoi cię nie poznali,

Owszem od siebie wygnali.


Błagam o Jezu! twego przebaczenia,

I chcę nadgrodzić tak ciężkie zelżenia:

Bogiem cię swoim uznaję,

I na służbęć się oddaję.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików