Wiwat dzisiaj Boskiej Istności

Wiwat dzisiaj Boskiej Istności!

Gdy zstępuje z niebios w nizkości:

Już się ono spełniło,

Co pod figurą było,

Wesoło na ziemi,

gdy Boga widzimy.

Krzyknij świecie z wielkiej radości!


Już Proroków pismo spełnione,

Gdy widzimy słowo wcielone;

Symeon się weseli,

Gdy słyszy że Anieli

Bogu wyśpiewują,

Pokój oznajmują,

Serce całe radość przenika.


Już Ojcowie to uprosili

Swięci czego sobie życzyli;

Płacząc, jęcząc wzdychali,

Rosy z nieba wołali:

Spuśćcie nam obłoki,

Wydajcie nam w skoki,

Żebyśmy tu dłużej nie byli.


Słodki Jezu jak ci dziękować,

Gdyżeś zstąpił Ojców ratować:

Gdy Ojcowie już w niebie,

Przyjmij dzieci do siebie;

Przyjmij Ojców syny,

I Matek dzieciny,

Niechaj święci i nas ratują.


Wiwat, wiwat! wielka ochota,

Gdy Bóg nieba otworzył wrota:

Nieskończone radości,

Gdy Bóg z swojej miłości,

Piekło zawojował,

I czarta przykował,

O szezęśliwa niebios roboto!


Wiwat, wiwat! bądźmy weseli,

Gdy w tarasach owi anieli,

Których pycha zepchnęła,

Człowieka wywyższyła

Do Rajskiej wieczności,

Pokój na niskości,

Wiwat, wiwat! bądźmy weseli!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików