Wraz pochwalmy

Wraz pochwalmy, wraz pochwalmy króla tego

W Betleem narodzonego.

I Maryją matkę jego,

Panią dworu niebieskiego.

Jego chwali słońce, miesiąc,

We dnie, w nocy nie przestając,

Apostoli, Męczennicy

Chwalą Boga społem wszyscy,

I my także chwalmy jego,

Tego Króla niebieskiego.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików