Wspaniałości niezmierzonej

Wspaniałości niezmierzonej,

I dobroci nieskończonej,

Żłób nam widowisko otwiera.

Tu miłość mdleje — Ogień ziębnieje,

Tu Bóg w spocznieniu — słowo w milczeniu,

Tu nieśmiertelny — Rodzi się śmiertelny.


Skrzydlaste co go wznaszają

Wiatry, tu go przerażają,

Światłość prawdziwą noc pokrywa.

By dwa słoneczka — Płaczą oczeczka,

Lice kochane — Łzami oblane,

Drżą niemowlątka — Członeczki dzieciątka.


Którego objąć nie może

Ziemia, niebo, w swym przestworze,

Szczupłe przyodziewa powicie.

Za dwór niebieski — Ma zły chlew wiejski,

Co za pokrycie — Snieg mży na dziecię,

Mróz srogi ściska — Wiatr się zewsząd wciska.


Ten co ziemi okrąg stworzył,

I ogrom nieba założył,

Nie znalazł skłonienia na świecie.

Nieba mieszkaniec — Tu jest wygnaniec;

Co rozwesela — Pociech udziela,

Zlewa się łzami — Pod wiatrów burzami.


Uporczywych serc i hardych,

Wychodźcie już z murów twardych,

Wychodźcie córeczki Syońskie.

Patrzcie na czyny — Króla dzieciny,

Tron tego Pana — Z słomy i siana,

Słudzy: osiołek — I mizerny wołek.


O Boże! tyś źródło czyste

Mej pociechy i wieczyste,

O uweselenie Anielskie!

O kochający! — O zbawiający!

Tyżeś dzieciątko — Król niemowlątko,

Tyżeś jest stwórca — Tyżeś nieba rządzca!


O miłości niezmierzona!

O dobroci nieskończona!

Jezu! któż cię określić może!

Jakaż cię męczy — Miłość i dręczy?

O światło świata! — W niebie odpłata,

Zbawienia sprawco — Obrońco i dawco.


Kolebeczko! o sianeczko!

Pełna Boga stajeneczko!

Panno rodzicielko! o dziecię!

Dziecię zrodzone! — Słowo wcielone!

Tu ogień wzrasta — Serca przyrasta,

Tu pierś topnieje — Tu miłość drętwieje.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików