Przybądź Duchu Stworzycielu

Przybądź Duchu Stworzycielu,

Dusz ludzkich Nauczycielu,

Racz łaską swoją obdarzyć

Serca, któreś raczył sprawić.


Tyś pocieszycielem zwany,

Darem Bożym mianowany,

Żywem źródłem i miłością,

Ogniem i duszną światłością.


Darów twoich siedm liczymy,

Palcem Bożym być cię wiemy,

Obietnicąś jest ojcowską,

Zdobiąc w nas miłość Synowską.


Racz dać zmysłom dar światłości,

Pomnażaj w sercach miłości,

A krewkość serca naszego,

Utwierdź mocą Bóstwa swego.


Odpądź od nas czarta złego,

Użycz pokoju twojego,

Aby za twoją obroną,

Złe odeszło inną stroną.


Racz nam Ojca Niebieskiego

Dać poznać i Syna jego,

I ciebie Ducha Świętego,

Od obu pochodzącego.


Bogu Ojcu Wszechmocnemu,

Synowi zmartwychwstałemu,

I z Duchem Świętym spółecznie

Niech brżmi chwała na wiek wiecznie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików