Pieśń słoneczna

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,

Twoja jest sława,

chwała i cześć,

i wszelkie błogosławieństwo.

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją

i żaden człowiek nie jest godny

wymówić Twego Imienia

Pochwalony bądź, Panie mój,

ze wszystkimi Twymi stworzeniami

szczególnie z panem bratem słońcem,

przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:

Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez brata księżyc i gwiazdy,

ukształtowałeś je na niebie jasne

i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez brata wiatr i przez powietrze,

i chmury, i pogodę, i każdy czas,

przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez siostrę wodę,

która jest bardzo pożyteczna i pokorna,

i cenna, i czysta.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez brata ogień,

którym rozświetlasz noc:

i jest on piękny, i radosny,

i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez siostrę naszą matkę ziemię,

która nas żywi i chowa,

wydaje różne owoce

z barwnymi kwiatami i trawami.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości

i znoszą słabości i prześladowania.

Błogosławieni ci,

którzy je zniosą w pokoju,

ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,

będą uwieńczeni.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez naszą siostrę śmierć cielesną,

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;

Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli,

albowiem śmierć druga

nie wyrządzi im krzywdy.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,

i dziękujcie Mu,

i służcie z wielką pokorą.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików