Świat nie jest domem mym

Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest

Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez

Do siebie, tam do gwiazd, anieli wabią mnie

Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się


O Panie wiesz, ten świat jest obcym mi

Gdzież pójdę jeśli Ty, przede mną zamkniesz drzwi

Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie

Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się


W chwalebnym kraju tym, będziemy wiecznie żyć

Z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić

Tam uwielbienia pieśń, z ust wszystkich wzniesie się

Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się


O Panie wiesz, ten świat jest obcym mi

Gdzież pójdę jeśli Ty, przede mną zamkniesz drzwi

Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie

Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików