Święty Boże, święty mocny

Święty Boże!

Święty mocny!

Święty a nieśmiertelny!

Zmiłuj się nad nami!


Od powietrza, głodu, ognia, wojny:

Wybaw nas Panie!


Od nagłéj a niespodziewanéj śmierci:

Zachowaj nas Panie!


My grzeszni Ciebie Boga prosimy:

Wysłuchaj nas Panie!


O Jezu! Jezu! Jezu!

Zmiłuj się nad nami.


O Maryo! Maryo! Maryo!

Przyczyń się za nami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików