Święty Święty Święty jest nasz Bóg

Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!

Głoście narody moc Swego Pana!

Chwal Go morze szumem swoich wód

I ty, Ziemio, powtórz swe Amen!

Możny i dobry, potężny silny,

Wielki jest Bóg nasz, Pan Ziemi tej!


Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!

I ty, Ziemio, powtórz swe Amen!


Głoście wszyscy Jego wielkość wciąż.

Jemu śpiewajcie i uwielbiajcie.

Świat ten cały dziełem Jego rąk.

Jemu cześć i pokłon oddajcie.

Niech aniołowie też Jego wielbią.

Niech Mu śpiewają pochwalny psalm!


Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!

I ty, Ziemio, powtórz swe Amen!


Wielki, Święty, Wieczny jest nasz Pan.

On niezrównany, niepokonany.

On Zwycięzcą, On jest Królem nam,

W sile Swej On niezwyciężony.

Służmy Mu wiernie przez całe życie.

Bo On jest wielki, dobry nasz Bóg!


Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!

I ty, Ziemio, powtórz swe Amen!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików