Święty

Święty, Święty, wszechmogący

Który był i ma przyjść

Boże wielki jesteś godzien

Przyjąć pokłon nasz


Święte Imię Twe na cały świat

Najlepsze drogi Twe tak pełne łask

Co uczynisz Ty prawdziwe jest

Święty, święty jest nasz Bóg

Święty, święty jest nasz Bóg


Cała chwała, cały honor Twój jest

Cała mądrość i cała moc Twoja jest

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików